• hướng dẫn cài đặt proxmox thumbnail
    Trí tuệ nhân tạo ngày nay đang ngày càng trở nên phổ biến, đặt ra nhu cầu sử dụng AI cao. Để giảm yêu cầu phần cứng và tối ưu hiệu suất, Lượng tử hoá là phương pháp hiệu quả. Mặc dù giảm độ chính xác là một thách thức
    Published on
  • Tạo ứng dụng dùng AI đơn giản với LangChain. thumbnail
    Trong bài Ollama: chatGPT chạy trên máy của bạn, các bạn đã cài đặt thành công Ollama lên máy tính của mình. Còn hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một công cụ cực kỳ hữu ích đối với các nhà phát triển - LangChain, một framework mạnh mẽ dành cho việc tạo ứng dụng dựa trên các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs).
    Published on