Tạo ứng dụng dùng AI đơn giản với LangChain.

Tạo ứng dụng dùng AI đơn giản với LangChain.
Photo by Growtika / Unsplash

Trong bài Ollama: chatGPT chạy trên máy của bạn, các bạn đã cài đặt thành công Ollama lên máy tính của mình. Còn hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một công cụ cực kỳ hữu ích đối với các nhà phát triển - LangChain, một framework mạnh mẽ dành cho việc tạo ứng dụng dựa trên các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs). Đây không chỉ là công cụ giúp tối ưu hóa việc xử lý dữ liệu lớn mà còn là bước đệm giúp các chatbot AI, hệ thống trả lời câu hỏi đa năng, và công cụ tóm tắt ngôn ngữ thông minh hơn. Hãy cùng đi sâu vào chi tiết để xem LangChain hoạt động như thế nào, nó mang lại những lợi ích gì cho cộng đồng phát triển, và làm thế nào bạn có thể bắt đầu sử dụng nó trong các dự án của mình nhé!

LangChain Là Gì?

Trang chủ Langchain

LangChain là một framework mã nguồn mở giúp các nhà phát triển có thể tạo ra ứng dụng sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn như GPT3 hay GPT4. Điều đặc biệt của LangChain là khả năng tổ chức các lệnh (prompt) một cách linh hoạt, giúp tối đa hóa sự tương tác giữa các lệnh này.

Ban đầu, LangChain chỉ là một dự án nguồn mở. Nhưng với sự gia tăng nhanh chóng về số lượng "sao" trên GitHub, nó đã nhanh chóng biến thành một công ty dưới sự lãnh đạo của Harrison Chase.

Các mô hình ngôn ngữ lớn cung cấp kết quả cho single prompts, nhưng LangChain thì cho phép tạo ra nhiều kết nối giữa các lệnh để tối ưu hóa quy trình chạy ứng dụng, đồng thời cho phép người dùng thêm khả năng phát triển thêm nhiều khả năng khác.

LangChain Expression Language (LCEL)

Là một ngôn ngữ khai báo giúp kỹ sư kết nối các chuỗi dễ dàng hơn và tiết kiệm thời gian trong việc phát triển và triển khai ứng dụng từ mô hình thử nghiệm đến sản xuất mà không cần thay đổi code.

Tại Sao LangChain Lại Nổi tiếng vậy?

Trang Github của langchain

LangChain rất được quan tâm vì nó cho phép nhóm phát triển mở rộng khả năng của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) với khả năng "lý lẽ" giả định. Điều này đồng nghĩa với việc có thể thực hiện các tác vụ phức tạp hơn với độ chính xác và khả năng dự đoán tốt hơn.

Cách LangChain Hoạt Động

LangChain được phát triển trên nền tảng Python và JavaScript và hỗ trợ nhiều mô hình ngôn ngữ như GPT3, Hugging Face, Jurassic-1 Jumbo, v.v. Đồng thời, LangChain bao gồm nhiều công cụ và APIs giúp kết nối các mô hình ngôn ngữ này với nguồn dữ liệu bên ngoài.

Thành Phần Cơ Bản Của LangChain

LangChain đòi hỏi nhiều thành phần khác nhau như LLMs, mẫu lệnh (prompt templates), chỉ mục (indexes), trình tìm kiếm (retrievers), và máy chủ vectơ (vector store) để hoạt động hiệu quả.

Bắt Đầu Với LangChain Như Thế Nào?

LangChain có mã nguồn mở trên GitHub và cũng có thể được cài đặt qua pip trong Python. Bạn chỉ cần tạo một chain và thêm các links để xây dựng ứng dụng của mình.

Để cài đặt langchain Python Package bạn sử dụng câu lệnh sau:

pip install langchain

Ứng Dụng Có Thể Phát Triển Với LangChain

Bạn có thể phát triển nhiều loại ứng dụng khác nhau như hệ thống tóm tắt nội dung, chatbot, hoặc phần mềm phân tích dữ liệu. Đồng thời LangChain cũng có một thư viện template sẵn bao gồm nhiều cách sử dụng của LangChain.

langchain/templates at master · langchain-ai/langchain
⚡ Building applications with LLMs through composability ⚡ - langchain-ai/langchain

Link github LangChain

Tổng Kết Và Tương Lai Của LangChain

Với việc tập trung chính vào các ứng dụng chat dựa trên LLMs, LangChain đã và đang mở ra hướng đi mới trong việc thiết kế các ứng dụng thông minh. CEO của công ty cũng tiết lộ về sự phát triển tương lai của các giao diện người dùng trong thời gian tới.

Các bạn hãy cài đặt LangChain để xem nó có thể làm được những gì cho dự án của bạn. Hãy thử nghiệm và khám phá khả năng của LangChain trong việc cải tiến công nghệ ngày nay!